Turizmas Lietuvoje | Turizmo katalogas

Turizmo objektai ir maršrutai Lietuvoje

Rusijos turistai lengviau gaus vizas į Lietuvą

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos ir Užsienio reikalų ministerija, siekdami aktyviau skatinti atvykstamąjį turizmą, surengė akredituotų kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų apklausą. Apklausoje, kuri vyko šių metų vasario mėnesį, dalyvavo 91 turistinė įmonė, akredituota Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose Rusijos Federacijoje ir Baltarusijos Respublikoje.
Apklausose rezultatai parodė, kad daugiau nei pusė respondentų mano, jog turistų skaičius galėtų padidėti kompetentingoms institucijoms imantis kompleksinių veiksmų turizmo srityje, t.y. supaprastinus vizų išdavimo procedūras, platinant daugiau informacijos apie Lietuvą, didinant tiesioginių reisų skaičių į didžiuosius Lietuvos miestus ir kurortus.
(daugiau…)

Švedus vilioja Lietuvos miestai ir smėlėtas pajūris

Pasibaigė keturias dienas Gioteborge (Švedija) vykusi didžiausia Skandinavijos šalyse turizmo paroda TUR 2009, kurioje Lietuva pristatė savo turizmo galimybes. Mūsų šaliai atstovavo Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Lietuvos turizmo informacijos centras (TIC) Helsinkyje, keliones organizuojančios bei keleivių pervežimo jūrų keltais kompanijos.
Pirmąją parodos dieną mūsų šalies stende apsilankė Lietuvos garbės konsulė Gioteborge Birgitta Jacobsson Ekblom, kuri pasveikino svečius ir žurnalistus, vos tilpusius Lietuvos stende. Šiemet parodoje itin didelį susidomėjimą sukėlė Vilnius – Europos kultūros sostinė bei renginiai, susiję su Lietuvos šimtmečio vardo minėjimu, sulaukę didelio atgarsio Švedijos visuomenėje. Be to, švedai ypatingai domisi ekologinio, arba kaimo, turizmo bei aktyvaus poilsio galimybėmis. Daugelis yra girdėję apie Kuršių Neriją ir per ją nutiestus puikius dviračių takus.
Dėl pasaulinės krizės įtakos visoje Europoje mažėja turistų srautai, todėl kaimyninės šalys tampa patrauklesnės ir įgyja papildomų galimybių pritraukti turistus. Švedai itin jautriai reaguoja į krintantį kronos kursą, atsisako anksčiau mėgtų kruizinių kelionių ir dairosi į artimesnius kraštus, tad didėjančio turistų srauto iš Skandinavijos tikisi ir Lietuva.
(daugiau…)

Rusijoje tartasi apie turizmo srautų skatinimą

Kovo 17-20 d. Maskvoje (Rusija) Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Turizmo departamentas) dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje MITT bei susitikimuose bendradarbiavimo klausimams su Rusijos Federacija aptarti.
Kovo 17 d. Rusijos kelionių organizatoriams ir žurnalistams J.Baltrušaičio namuose surengtas Lietuvos turizmo galimybių pristatymas „Neregėta tūkstantmečio Lietuva“.
(daugiau…)

Lietuva laukia turistų iš Rusijos

Maskvoje Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, siekdamas populiarinti Lietuvos turizmo galimybes Rusijos Federacijos rinkoje, organizuoja Lietuvos turizmo galimybių pristatymą, verslo misiją, spaudos konferenciją ir apskritojo stalo diskusiją.
“Rusija – viena iš prioritetinių Lietuvos turizmo rinkų, todėl labai svarbu aktyvinti veiklą šioje šalyje, kuo plačiau ir intensyviau pateikti informaciją apie Lietuvos turizmo galimybes, toliau plėtoti turizmo verslo ryšius,” – sako Valstybinio turizmo departamento direktorė Nijolė Kliokienė.
(daugiau…)

Lietuva ir Bulgarija stiprina bendradarbiavimą turizmo srityje

Bulgarijos Respublikos prezidento oficialaus vizito Lietuvoje metu pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje. Susitarimą pasirašė ūkio ministras Dainius Kreivys ir Bulgarijos valstybinės turizmo agentūros pirmininkė Anelija Kruškova (Aneliya Krushkova).

„Pasirašytasis susitarimas sustiprins Lietuvos ir Bulgarijos bendradarbiavimą turizmo srityje, – sako ūkio ministras Dainius Kreivys. – Susitarime numatyta keistis patirtimi, statistine informacija, žurnalistų grupėmis, informuoti šalių visuomenę apie Lietuvos ir Bulgarijos turizmo galimybes, sudaryti šalių Jungtinį turizmo komitetą, kuris būtų atsakingas už bendrų pasiūlymų ir darbo programos rengimą bei susitarimo įgyvendinimą.“
(daugiau…)